Nieuws
19/2/2024

Daling in vastgoedschenkingen

In 2023 was er een daling in het aantal vastgoedschenkingen. Ontdek in dit artikel de reden achter deze dalende trend

Daling in vastgoedschenkingen

In het voorbije jaar merkten we een opvallende trend in de vastgoedmarkt: het aantal schenkingen nam af. Met een totaal van 29.299 vastgoedschenkingen in 2023 zag België een daling van 9% ten opzichte van het voorgaande jaar. Deze afname weerspiegelt de invloed van een minder gunstige economische context op de beslissingen van individuen om vastgoed te schenken. Experts en notarissen wijzen op de verschillende factoren die bijdragen aan deze trend, zoals de algehele economische toestand, inflatie en geopolitieke onrust, waaronder de situatie in Oekraïne en het Midden-Oosten.

Vlaanderen, als de regio met de meeste schenkingen, registreerde een daling van ongeveer 2.080 transacties vergeleken met het jaar ervoor. Dit benadrukt hoe externe factoren mensen voorzichtiger maken in hun besluitvormingsprocessen, vooral als het gaat om het overdragen van waardevolle bezittingen zoals vastgoed.

Vastgoedschenking als successieplanning

Bij het plannen van nalatenschappen is het schenken van vastgoed een veelgebruikte strategie. Dit proces, dat altijd via een notariële akte verloopt, biedt een manier om toekomstige erfbelastingen te verminderen. Interessant is dat de schenkbelasting op vastgoed in Vlaanderen voor directe familieleden aanzienlijk lager kan zijn dan de erfbelasting, wat het een aantrekkelijke optie maakt voor velen die hun nalatenschap willen optimaliseren.

Notaris Bart van Opstal benadrukt het belang van een gedegen voorbereiding en advies alvorens over te gaan tot een schenking. De fiscale implicaties kunnen aanzienlijk variëren, afhankelijk van de specifieke situatie, en een notaris kan inzicht geven in hoe een schenking het beste past binnen iemands financiële en persoonlijke doelstellingen.

Innovatieve manieren van schenken

Een interessante benadering binnen de successieplanning is het schenken van de blote eigendom terwijl men het vruchtgebruik behoudt. Dit stelt ouders in staat om hun woning of tweede verblijf te blijven gebruiken en controle te houden over eventuele huuropbrengsten, zonder de volledige eigendomsrechten over te dragen. Deze methode biedt zowel zekerheid als flexibiliteit, waarbij de ouders beschermd zijn tegen ongewenste verkoop van het onroerend goed door hun kinderen.

Renovatieverplichting in Vlaanderen

Een recente ontwikkeling in Vlaanderen betreft de renovatieverplichting voor energieverslindende woningen bij eigendomsoverdracht. Dit beleid, dat van toepassing is bij het ontvangen van de volle eigendom door schenking, vereist dat woningen met een E of F label op het EnergiePrestatieCertificaat (EPC) binnen vijf jaar worden opgewaardeerd. Opmerkelijk is dat deze verplichting niet geldt wanneer slechts de blote eigendom of het vruchtgebruik wordt geschonken, wat de complexiteit en overwegingen bij vastgoedschenkingen verder benadrukt.

De daling in vastgoedschenkingen en de voortdurende aanpassingen in de regelgeving tonen aan dat het belangrijk is voor individuen om goed geïnformeerd en voorbereid te zijn bij het maken van dergelijke beslissingen. Met de juiste planning en advies kunnen schenkingen een effectief middel zijn binnen de successieplanning, ondanks de uitdagingen die de huidige economische en regelgevende omgeving met zich meebrengt.

Lees meer via notaris.be