Vastgoed
8/9/2023

Asbestattest: Wat is het en is het verplicht?

Het asbestattest is een belangrijk hulpmiddel om ervoor te zorgen dat jouw woning of gebouw veilig is voor bewoning. Maar is dit verplicht?

Asbestattest: Wat is het en is het verplicht?

Wat is asbest?

Asbest is een materiaal dat vroeger veel werd gebruikt in de bouw vanwege zijn hittebestendige eigenschappen en zijn sterkte. Helaas werd later ontdekt dat het inademen van asbestvezels zeer gevaarlijk is en kan leiden tot ernstige gezondheidsproblemen, waaronder longkanker.

Vanwege de gevaarlijke eigenschappen van asbest is het belangrijk om te weten of er asbest in jouw woning of gebouw aanwezig is en zo ja, waar en in welke staat het zich bevindt.

Het asbestattest is dus een belangrijk hulpmiddel om ervoor te zorgen dat jouw woning of gebouw veilig is voor bewoning. Het attest is verplicht bij de verkoop van woningen en gebouwen gebouwd voor 2001 en tegen 2032 moet iedere gebouweigenaar van een woning of gebouw gebouwd voor 2001 over een asbestattest beschikken. Bij verhuur is de eigenaar die over een asbestattest beschikt, verplicht om een kopie te bezorgen aan de (nieuwe) huurders.

Wat staat er op het asbestattest?

Het asbestattest bevat informatie over de aanwezigheid van asbest in de woning en toetst of het asbestveilig is. Het beschrijft welke materialen of gebouwonderdelen asbest bevatten en geeft advies over hoe het veilig kan worden beheerd of verwijderd. Het asbestattest bevat dus belangrijke informatie over de staat van het asbest ien wat er moet gebeuren om het veilig te maken.

Het opstellen van een asbestattest gebeurt door een deskundige die een asbestinventarisatie uitvoert. Tijdens de inspectie worden nooit wanden of vloeren beschadigd om ingesloten asbest op te sporen. Voor de monstername moet dan een stukje van het verdachte materiaal verwijderd worden en dat wordt dan in een labo geanalyseerd om te bepalen of het materiaal asbesthoudend is of niet.

asbestattest

Hoe kan ik mijn woning of gebouw asbestveilig maken?

Als het asbestattest aantoont dat er asbest in jouw woning of gebouw aanwezig is, dan is het belangrijk om te weten wat je moet doen om het veilig te maken. Dit kan betekenen dat je het asbest moet laten verwijderen of dat je het asbest veilig moet beheren door het bijvoorbeeld te bedekken met een ander materiaal.

Als je asbest wilt laten verwijderen, dan moet je een erkend asbestverwijderingsbedrijf inschakelen. Zij hebben de juiste kennis, ervaring en materialen om het asbest op een veilige manier te verwijderen. Het is niet toegestaan om zelf asbest te verwijderen.

Meer informatie over het asbestattest vind je hier terug.