Nieuws
8/9/2023

Energiezuinige woningen profiteren van belastingsvoordelen

Vlaanderen beloont 64.564 energiezuinige woningen met onroerende voorheffingskorting. Lees verder en ontdek hoe je dit kan bekomen.

Energiezuinige woningen profiteren van belastingsvoordelen

In het afgelopen jaar kwamen maar liefst 64.564 woningen in Vlaanderen in aanmerking voor kortingen op de onroerende voorheffing vanwege hun energiezuinige eigenschappen. In meer dan 28.000 gevallen resulteerde dit in een volledige vrijstelling van deze belasting, wat duizenden euro's aan besparingen betekent. Deze bevindingen zijn gebaseerd op gegevens van de Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) en werden gerapporteerd door De Tijd.

Energiezuinige woningen en belastingvoordelen

Voor eigenaren van energiezuinige woningen geldt een vijfjarige vrijstelling van de Vlaamse onroerende voorheffing, de jaarlijkse belasting die aan vastgoedeigenaars wordt opgelegd. In 2022 kwamen maar liefst 3.594 ingrijpende energetische renovaties in aanmerking voor deze korting. Dit aantal is bijna verdubbeld ten opzichte van 2021 en toont een opmerkelijke stijging in slechts twee jaar tijd.

Het aantal nieuwgebouwde woningen dat in aanmerking komt voor deze belastingvermindering blijft ook toenemen, hoewel dit minder snel gebeurt dan in voorgaande jaren. Vorig jaar hebben 60.970 woningen geprofiteerd van de korting op de onroerende voorheffing, wat een stijging van 14 procent betekent ten opzichte van voorgaande jaren, hoewel de groeisnelheid iets is afgenomen ten opzichte van de eerdere stijging van minstens 22 procent.

Veranderingen in de regelgeving

Het voordeel van belastingvermindering verdwijnt echter voor de meeste energiezuinige nieuwbouwwoningen. Sinds 1 januari 2023 is de vermindering alleen nog van toepassing op (gedeeltelijke) heropbouw en ingrijpende energetische renovaties bij aanvragen voor omgevingsvergunningen. Het voordeel is niet langer beschikbaar voor nieuwbouwprojecten zonder voorafgaande sloop.

Impact van het E-peil

De mate van belastingvermindering is afhankelijk van het behaalde E-peil, dat aangeeft hoe energiezuinig een gebouw is en wordt vastgesteld in het energieprestatiecertificaat. In 2022 kregen 2.367 renovaties, wat overeenkomt met 65 procent, een volledige korting van 100 procent op de onroerende voorheffing. Bij nieuwbouw ging het om 25.901 projecten, of 42 procent, die in aanmerking kwamen voor deze belastingvoordelen. De exacte eisen voor het E-peil variëren afhankelijk van wanneer de stedenbouwkundige vergunning werd aangevraagd en welke werkzaamheden werden uitgevoerd, met strengere normen die in de loop der jaren zijn ingevoerd.

Meer informatie hierover kan je terugvinden via Vlaanderen.be