Vastgoed
2/10/2023

Grotere regenwaterput verplicht bij verbouwing of nieuwbouw

Vanaf 2 oktober is een grotere regenwaterput verplicht bij verbouwingen en of nieuwbouwwoningen.

Grotere regenwaterput verplicht bij verbouwing of nieuwbouw

Elke druppel telt: Vlaanderen scherpt de regelgeving aan om droogte te bestrijden

Vanaf 2 oktober 2023 worden er belangrijke veranderingen doorgevoerd in de regelgeving met betrekking tot regenwateropvang in Vlaanderen. Deze nieuwe maatregelen, die worden ingevoerd door Vlaams minister van Omgeving, Zuhal Demir, hebben tot doel Vlaanderen beter te wapenen tegen droogte en ervoor te zorgen dat mensen thuis over voldoende water beschikken. Het belangrijkste onderdeel van deze veranderingen is de verplichting om grotere regenwaterputten te installeren bij nieuwbouw, grondige verbouwingen en ingrepen aan de afval- en hemelwatervoorziening.

Waarom een grotere regenwaterput?

Het idee achter deze verandering is eenvoudig maar krachtig: elke druppel regenwater die wordt opgevangen en hergebruikt, betekent minder belasting van ons kostbare drinkwater en draagt bij aan de strijd tegen droogte. Regenwater kan worden gebruikt voor diverse toepassingen, waaronder het doorspoelen van toiletten, het wassen van kleding, het schoonmaken van uw woning of auto, en het besproeien van uw tuin. Dit maakt het gebruik van regenwater niet alleen milieuvriendelijker, maar kan het ook helpen om de waterrekening te verlagen.

Nieuwe Verplichtingen

Vanaf 2 oktober gelden de volgende verplichtingen met betrekking tot regenwateropvang:

Minimaal volume voor de regenwaterput

Bij nieuwbouw of grondige verbouwingen is het verplicht om een regenwaterput te installeren met een minimumvolume van 5.000 liter. Dit is het absolute minimum en geldt ongeacht het dakoppervlak van het gebouw.

Grotere putten voor grotere daken

De verplichting tot het installeren van een grotere regenwaterput treedt in werking wanneer het dakoppervlak groter is dan 80 m². In dit geval moet de regenwaterput minstens 7.500 liter kunnen opvangen. Voor daken groter dan 120 m² is zelfs een regenwaterput van minstens 10.000 liter verplicht.

Uitzondering voor openbaar domein

Hoewel de nieuwe regels gelden voor nieuwbouw, grondige verbouwingen en ingrepen aan de afval- en hemelwatervoorziening, zal het openbaar domein voorlopig nog buiten beschouwing blijven. De complexiteit van grotere bouwwerken op openbaar domein vereist meer tijd, en daarom zal deze regelgeving pas in januari 2025 van toepassing zijn.

Het doel van deze verplichtingen is duidelijk: regenwater opvangen en hergebruiken wordt de regel, terwijl regenwater afvoeren de uitzondering wordt. Door grotere regenwaterputten te installeren, kunnen huiseigenaren en bouwers actief bijdragen aan het behoud van kostbaar water en de strijd tegen droogte.

Meer Ruimte voor Infiltratie

Naast de verplichte grotere regenwaterputten, worden ook de buffervolumes en infiltratieoppervlakten voor verplichte infiltratievoorzieningen vergroot. Dit houdt in dat er meer ruimte wordt gecreëerd om regenwater in de bodem te laten sijpelen, wat helpt om het grondwater aan te vullen en overstromingen te voorkomen.

Regionale Variaties

Het is belangrijk op te merken dat uw provincie of gemeente strengere regels kan opleggen met betrekking tot regenwateropvang. Daarom is het raadzaam om bij uw lokale autoriteiten na te gaan welke specifieke regels van toepassing zijn in uw regio.

In een tijd waarin klimaatverandering en watertekorten steeds grotere zorgen worden, zijn deze nieuwe regels een belangrijke stap in de richting van duurzaam watergebruik. Elke bijdrage, hoe klein ook, kan een groot verschil maken in het behoud van onze kostbare watervoorraden. Vanaf 2 oktober worden grotere regenwaterputten verplicht, en deze verandering zal ongetwijfeld helpen om Vlaanderen voor te bereiden op een duurzamere en waterrijke toekomst.

Meer informatie hierover kan je terugvinden via Vlaanderen.be