Vastgoed
12/2/2024

Huurcontract registreren noodzakelijk?

Is een huurcontract registreren noodzakelijk wanneer je gaat huren? In dit artikel ontdek je of het moet en wat het proces hiervan net is.

Huurcontract registreren noodzakelijk?

Het belang van een huurcontract registreren kan niet genoeg benadrukt worden. Zowel voor huurders als verhuurders biedt deze handeling aanzienlijke voordelen en bescherming. In gebieden zoals Vlaanderen, waar specifieke regelgeving bestaat voor de huur van woningen die als hoofdverblijfplaats dienen, is registratie niet alleen aanbevolen maar ook wettelijk vereist.

Bescherming huurders

Voor de huurder vormt de registratie een essentiële beschermingsmaatregel. Door de registratie krijgt het huurcontract een zogenaamde 'vaste datum'. Dit betekent dat de overeengekomen startdatum van de huurperiode wettelijk wordt vastgelegd en niet voor discussie vatbaar is. Dit is vooral van belang bij een eventuele wisseling van de verhuurder, bijvoorbeeld als het pand verkocht wordt. De nieuwe eigenaar is dan verplicht het bestaande huurcontract te respecteren, wat de huurder zekerheid biedt over zijn woonsituatie.

Voordelen verhuurders

Voor verhuurders biedt de registratie eveneens belangrijke voordelen. Zo zijn er specifieke regels verbonden aan de opzegtermijnen die een huurder moet respecteren bij het beëindigen van het huurcontract, afhankelijk van de duur van de huurovereenkomst. Een correct geregistreerd contract zorgt ervoor dat deze regels van toepassing zijn, wat de verhuurder beschermt tegen onvoorziene of abrupte beëindiging van de huurovereenkomst. Bovendien, in het geval van een pand dat deels als woonruimte en deels voor andere doeleinden (zoals een winkel of kantoor) wordt gebruikt, zorgt registratie ervoor dat de inkomstenbelasting apart wordt vastgesteld voor elk deel van het pand, wat fiscale voordelen kan bieden.

Interessant is dat niet alleen de partijen die direct bij de huurovereenkomst betrokken zijn, de registratie kunnen regelen. Dit biedt de mogelijkheid voor derden, zoals familieleden of vrienden, om deze belangrijke stap te faciliteren, mits de overeenkomst correct is ondertekend door zowel de huurder(s) als de verhuurder.

Registratieproces

Het proces van registratie is tegenwoordig eenvoudig online te voltooien via Myrent wat de toegankelijkheid en het gemak van deze cruciale stap verhoogt. Het huurcontract registreren versterkt de juridische positie van beide partijen en zorgt voor een heldere, onbetwistbare basis van hun overeenkomst. Dit benadrukt het belang van deze procedure als fundamentele stap in het huurproces.

>> Wil je een huurovereenkomst opzeggen? Ontdek dan hier hoe.