Vastgoed
25/10/2023

Huurwaarborg: wat je moet weten

De huurwaarborg: wat is het precies en waarom is het zo belangrijk? We duiken in de details in dit artikel.

Huurwaarborg: wat je moet weten

Wanneer je van plan bent om een huis of appartement te huren, komt er veel bij kijken. Naast het bepalen van je budget en het kiezen van de ideale locatie, is er nog een essentieel onderdeel waar je rekening mee moet houden: de huurwaarborg. Wat is het precies en waarom is het zo belangrijk? We duiken in de details!

Wat is een huurwaarborg?

De huurwaarborg is eigenlijk een vorm van zekerheid voor de verhuurder. Het is een som geld die je als huurder betaalt bij aanvang van de huurperiode. Deze dient als bescherming voor de verhuurder voor het geval de huurder schade zou veroorzaken aan de woning of zijn verplichtingen niet nakomt.

Sinds 2018 staat dit bedrag gelijk aan drie maanden huur en wordt het gedurende de huurperiode op een geblokkeerde rekening bewaard. Na afloop krijg je deze – in een ideale situatie – volledig terug.

Diverse Soorten Huurwaarborg

Iedereen heeft andere financiële capaciteiten, en daarom zijn er verschillende vormen van huurwaarborgen:

Geblokkeerde Rekening

Dit is de meest gangbare vorm. Je stort, gebaseerd op een huur van bijvoorbeeld €700, een bedrag van €1.400 op een geblokkeerde rekening. Dit bedrag mag niet op de rekening van de verhuurder gestort worden.

Bankwaarborg in schijven

Hierbij biedt je eigen bank assistentie, zelfs als je financiële achtergrond niet optimaal is. Zij staan garant voor de volledige huurwaarborg, die je dan in maximaal drie jaar zonder rente terugbetaalt.

Bankwaarborg via het OCMW

Hier schiet het OCMW de huurwaarborg voor je voor en wordt er een overeenkomst met een bank afgesloten voor maximaal drie maanden huur.

Waarom een huurwaarborg?

De huurwaarborg is er om de verhuurder te beschermen tegen eventuele schade veroorzaakt door de huurder. Natuurlijk hopen beide partijen dat alles soepel verloopt en dat de woning met zorg wordt behandeld.

Wanneer krijg je de huurwaarborg terug?

Aan het einde van de huurperiode kan je je huurwaarborg terugkrijgen. Dit vereist wel een schriftelijke overeenstemming tussen beide partijen. Eventuele interesten worden naar de huurder overgemaakt. Als er schade is, dan kan de verhuurder een deel inhouden, maar dit kan niet zonder overleg.

Regionale verschillen

Belangrijk om te noteren is dat de regelgeving over de huurwaarborg verschilt per gewest. Dit artikel focust op het Vlaamse Gewest, maar zowel Brussel als Wallonië hebben hun eigen specifieke regels.

Heb je vragen of problemen?

Voor aanvullende informatie, tips of bij problemen rond de huurwaarborg kun je bijvoorbeeld terecht bij het huurdersplatform. Het is altijd een goed idee om goed geïnformeerd te zijn voordat je een huurovereenkomst tekent!