Vastgoed
4/10/2023

Huurwoning en huisdieren: hoe zit dat?

In dit artikel bekijken we of verhuurders bij een huurwoning huisdieren mogen weigeren of niet.

Huurwoning en huisdieren: hoe zit dat?

Ben jij een huurder die op zoek is naar een woning waar huisdieren welkom zijn? Of ben je een verhuurder die overweegt om huurders met huisdieren te accepteren? Het is belangrijk om te begrijpen wat de wetgeving zegt over huisdieren in een huurwoning in 2023. In Vlaanderen heeft er namelijk een interessante verschuiving plaatsgevonden in de regelgeving rond dit onderwerp.

Het Beslissingsrecht van de verhuurder

De wetgeving in Vlaanderen staat huisdieren in huurwoningen toe, tenzij de woning ongeschikt is voor het huisdier. Wat opvallend is, is dat de huurwetgeving hierover geen specifieke richtlijnen bevat. Dit betekent dat verhuurders niet langer een algemeen verbod op huisdieren kunnen opleggen. Ze mogen zelfs geen bepalingen in huurcontracten opnemen die huisdieren al dan niet toestaan.

Dit betekent echter niet dat huurders zomaar hun huisdieren kunnen meenemen zonder toestemming. Elke verhuurder heeft het recht om te bepalen onder welke voorwaarden hij zijn eigendom verhuurt. Dit is vaak gebaseerd op de vrees voor mogelijke schade aan de woning of overlast voor buren.

Vlaanderen staat huisdieren toe

In Vlaanderen is er sinds 2021 zelfs een standaardbepaling in huurcontracten die expliciet vermeldt dat het niet verboden is om huisdieren te houden. Dit betekent dat huurders meer ruimte hebben om huisdieren in hun huurwoningen te verwelkomen, maar er zijn nog steeds enkele voorwaarden.

De belangrijkste voorwaarde is dat de woning geschikt moet zijn voor het huisdier, en vice versa. Een volwassen Deense dog in een kleine studio op de derde verdieping is bijvoorbeeld geen ideale combinatie. In dergelijke gevallen kunnen verhuurders en zelfs vrederechters besluiten dat het welzijn van het dier in gevaar is en weigeren ze toestemming te geven.

Schade en overlast

Als je als huurder een huisdier hebt, ben je verantwoordelijk voor eventuele schade die door het dier wordt veroorzaakt. Denk aan krassen in het parket of ongelukjes tegen de plinten. Bij aanhoudende overlast kunnen buren bij de verhuurder klagen, en in sommige gevallen kan de verhuurder naar de vrederechter stappen. De vrederechter kan dan beoordelen of de overlast buitensporig is en het evenwicht tussen de buren verstoord is, wat kan leiden tot gedwongen verhuizing.

huurwoning

Communicatie is de sleutel

Het houden van huisdieren in een huurwoning kan dus zeker, zolang alle betrokken partijen rekening houden met elkaars belangen en verantwoordelijkheden. Het is altijd raadzaam om juridisch advies in te winnen als er twijfels zijn over de rechten en plichten met betrekking tot huisdieren in huurwoningen. Voor verdere vragen over huisdieren in een huurwoning kun je terecht bij organisaties zoals de Huurdersbond.