Vastgoed
20/10/2023

Hypotheekoverdracht: Een slimme zet bij verhuisplannen?

In dit artikel bekijken we wat een hypotheekoverdracht is en welke voordelen het kan bieden bij een aankoop van een nieuwe woning.

Hypotheekoverdracht: Een slimme zet bij verhuisplannen?

Het kopen of bouwen van een nieuwe woning is een grote stap, en de financiële aspecten zijn vaak complex. Eén van de opties die wellicht niet onmiddellijk in het oog springt, maar die aanzienlijke voordelen kan bieden, is hypotheekoverdracht. Laten we dieper ingaan op wat dit precies inhoudt en welke voordelen het kan bieden.

Hoe werkt een hypotheekoverdracht?

Stel, u heeft eerder een huis gekocht met behulp van een hypothecaire lening. Na enige tijd wilt u dit huis verkopen en een nieuw huis kopen of bouwen. Bij de verkoop van het oude huis moet dit 'vrij en onbelast' zijn, wat betekent dat alle hypotheken die erop rusten, moeten worden verwijderd. Normaal gesproken zou dit betekenen dat de resterende schuld van de lening wordt terugbetaald.

Hier komt hypotheekoverdracht in beeld. In plaats van het afsluiten van een nieuwe lening voor de nieuwe woning, kan de huidige hypotheek worden overgezet naar de nieuwe woning. Dit proces, ook wel bekend als 'pandwisseling', kan u aanzienlijke kosten besparen.

Kan een bank een hypotheekoverdracht weigeren?

Ja, ondanks de voordelen kan een bank besluiten een hypotheekoverdracht te weigeren. Daarom is het cruciaal om voorafgaand aan de verkoop van uw oude woning contact op te nemen met uw financiële instelling. De bank zal uw financiële situatie en de waarde van het nieuwe onroerend goed evalueren voordat ze een beslissing neemt.

Wat kost een hypotheekoverdracht?

Hoewel hypotheekoverdracht bepaalde kosten kan vermijden, zijn er nog steeds enkele kosten aan verbonden:

  • Wederbeleggingsvergoeding: Dit is een eenmalige vergoeding, die vaak door de leningsmaatschappij in rekening wordt gebracht bij vervroegde terugbetaling. Bij een hypotheekoverdracht wordt dit echter niet van toepassing.
  • Doorhaling oude hypotheek: Voor het opheffen van de oude hypotheek zijn er kosten verbonden. Dit wordt gedaan via een akte van opheffing. Echter, bij hypotheekoverdracht betaalt u slechts een specifiek registratierecht van 75 euro.
  • Levensverzekering: De schuldsaldoverzekering die aan de oude lening is gekoppeld, blijft van kracht zonder dat de premie verandert, wat betekent dat u geen hogere premies betaalt ondanks dat u ouder bent geworden.