Nieuws
30/11/2023

Verlaagd btw-tarief voor sloop en heropbouw van woningen

Ontdek de nieuwste regelgeving rond het verlaagd btw-tarief voor sloop en heropbouw van woningen en wie hiervoor in aanmerking komt.

Verlaagd btw-tarief voor sloop en heropbouw van woningen

De regeling voor het verlaagde btw-tarief van 6 procent voor de sloop en heropbouw van woningen heeft de afgelopen jaren voor veel belangstelling gezorgd. In dit artikel zullen we bespreken wie in aanmerking komt voor dit verlaagde tarief in 2024 en welke overgangsmaatregelen zijn vastgesteld door de Belgische regering.

Achtergrond

Sinds 1 januari 2021 geldt in heel België een verlaagd btw-tarief van 6 procent voor de sloop en heropbouw van één of meerdere woningen. Deze maatregel was aanvankelijk beperkt tot de 32 centrumsteden, maar werd uitgebreid tot december 2023 vanwege de COVID-19-pandemie.

Zowel particulieren als rechtspersonen die zelf een woning bouwen, evenals degenen die een woning kopen bij een bouwpromotor, profiteren momenteel van het verlaagde btw-tarief van 6 procent. Deze uitbreiding in 2021 bracht echter ook sociale voorwaarden met zich mee, waaronder:

  • Een maximale bewoonbare oppervlakte van 200m².
  • Gebruik als enige en eigen woning.
  • Langdurige verhuur in het kader van sociaal huisvestingsbeleid.

Wie komt in 2024 gog in aanmerking?

De federale regering heeft besloten dat het verlaagde btw-tarief van 6 procent ook na afloop van de uitbreidingsmaatregel op 31 december 2023 zal blijven gelden voor particulieren. Bovendien blijven de sociale voorwaarden van kracht.

Voor mensen die een woning aankopen via een bouwpromotor is er echter minder goed nieuws, want voor hen stijgt het btw-tarief weer naar 21 procent.

Overgangsperiode van 1 jaar

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) heeft aangekondigd dat er een overgangsperiode van één jaar zal zijn voor mensen die een woning aankopen via een bouwpromotor.

Voor degenen die een heropgebouwde woning hebben gekocht die voldoet aan de sociale voorwaarden, blijft het verlaagde btw-tarief van 6 procent van toepassing, op voorwaarde dat de omgevingsvergunning voor de heropbouw vóór 1 juli 2023 is ingediend, en dit voor alle werkzaamheden die zijn gefactureerd of betaald tot eind 2024.

Er zal ook een overgangsmaatregel zijn voor particulieren en rechtspersonen die niet aan de sociale voorwaarden voldoen, maar die op basis van de permanente regeling in de 32 centrumsteden wel konden profiteren van het verlaagde btw-tarief. Ook hier geldt de voorwaarde dat de omgevingsvergunning voor de heropbouw van de woning is ingediend vóór 1 januari 2024, en dit voor alle werkzaamheden die zijn gefactureerd of betaald tot eind 2024.

Dit betekent dat 2024 een overgangsjaar zal zijn voor het verlaagde btw-tarief van 6 procent voor de sloop en heropbouw van woningen, waarbij verschillende datums van indiening van de omgevingsvergunning van cruciaal belang zijn om in aanmerking te komen voor dit tarief. Het is van groot belang dat potentiële kopers en bouwers deze datums goed in de gaten houden om te profiteren van het verlaagde btw-tarief.

Meer informatie kan je terugvinden via Vlaanderen.be